1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10C2 -Hạn cuối đăng ký học kỳ hè 30/04/2011 - Khẩn cấp.
PDT bắt đầu triển khai đăng ký môn học cho học kỳ hè 310 theo kế hoạch sau:
I. Đăng ký sơ bộ từ 18/04/11 đến 30/04/11:


Đăng ký sơ bộ nhằm khảo sát số lượng đăng ký và nhu cầu mở lớp để tổ chức học kỳ hè. Chưa có lịch học cụ thể trên bảng chọn ĐKMH.


PĐT sẽ tiếp nhận các đơn xin mở lớp của các lớp sinh hoạt - thông qua họp lớp - và sẽ mở lớp để sinh viên đăng ký sơ bộ. Căn cứ số lượng đăng ký sơ bộ để mở lớp chính thức.


Sinh viên không đăng ký sơ bộ sẽ không được đăng ký chính thức - giai đoạn 2.


Từ năm học 2011-2012, các môn đại cương gồm Toán, Vật Lý, Ngoại ngữ, Cơ kỹ thuật XD, Cơ học công trình và một số môn khác sẽ được tổ chức thành các học phần mới. Sinh viên còn nợ các học phần này hoặc muốn học cải thiện sẽ không thể đăng ký học chung với khóa mới 2011 như các năm học trước. Do đó PĐT khuyến cáo sinh viên nên đăng ký trong học kỳ hè 310.

II. Đăng ký chính thức - giai đoạn 2 từ 07/05/11 đến 15/05/11.


PĐT sẽ mở lớp chính thức - có lịch học và GV phụ trách cụ thể- căn cứ trên số liệu đăng ký sơ bộ.


Sinh viên đã đăng ký sơ bộ phải đăng ký chính thức để loại bỏ việc bị trùng lịch học. SV không đăng ký sơ bộ - không có mã số ĐKMH 310- sẽ không được phép đăng ký chính thức.


Phòng ĐT sẽ công bố chính thức các lớp học phần hè 310 sau khi ĐKMH 310 kết thúc. Các lớp có số lượng đăng ký ít sẽ bị hủy.

III. Nộp học phí hè qua tài khoản thẻ ATM từ 01/06/11 đến 15/06/11.


Học phí học kỳ hè là 90.000 đồng/tín chỉ.


Sinh viên đã đăng ký chính thức nhưng không nộp học phí hè coi như tự ý bỏ học học kỳ hè, nhận điểm F của môn đã đăng ký và chuyển số học phí nợ 310 vào học phí kỳ 111.


Không giải quyết thủ tục rút bớt học phần trong học kỳ hè.

Lịch học và lịch thi của học kỳ hè sẽ diễn ra trong thời gian từ 11/07/11 đến 21/08/11.

Yêu cầu sinh viên đọc kỹ thông báo trên đây trước khi quyết định đăng ký học kỳ hè - vì có nhiều điểm khác biệt so với đăng ký học hè của các năm học trước
Author: SV. Nguyễn Bá Hải - Updated: 29/04/2011 18:9
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]