1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10C2 -THÔNG BÁO DÂN CHỦ GỬI ĐẾN LỚP
Các bạn sau đây khẩn trương hoàn thành tiền quỹ của năm 1
1. TRẦN CÔNG HẢI
2. NGÔ TRÍ PHI
3. PHẠM ANH THAO
4. NGÔ THÀNH VŨ
5. LƯƠNG MINH NHẬT
6. NGUYỄN MINH TÂM
7. DƯƠNG TRUNG THÔNG
8. VÕ QUANG VŨ.
---Ai chưa nộp giấy nhận xet của CÔNG AN(đối với bạn co hộ khẩu ơ ĐN)-và sổ ren luyện thi thứ 3 nhớ nộp.nhớ nộp ảnh thẻ nưa nhé..---
***NỘI DUNG THÔNG BÁO VỀ KHOẢN THU VÀ CHI TIỀN QUỸ CỦA LỚP QUA 1 NĂM HỌC NHƯ SAU***:
-2/11/10 chi ra 180.000 cho NGUYỄN VĂN PHÚ viec ung ho lu lut
-8/11/10 chi ra 20.000 cho viec soan thao dai hoi
-18/11/10
+chi ra 300.000 tien mua hoa tang khoa co va tien mua tranh tang thay
+dua them cho NGUYỄN BÁ HẢI 50.000 them tien mua buc tranh va 10.000 tien
giay bao tranh
-22/11/10 chi ra 20.000 tien mua giay thi mon toan
-19/11/10 dua cho LÊ TRUNG QUỐC 120.000 tien mua hoa tang khoa
22/2/10 dua cho HUỲNH TẤN DANH 160.000 tien mua bong da cho lop
22/2/10dua cho NGÔ VĂN TƯ 150.000 tien doan bong da cua khoa cơ phai nop
Chi ra 10.000 cho LT thong bao nhan tin cho lop
22/11/10 chi ra 10.000 photo de cuong anh cho lop
6/12/10 dua chon NGÔ VĂN TƯ 20.000 cho (pham the hien) muon
5/3/11 chi ra 160.000 tien cho cac ban uong nuoc da bong
21/5/11 chi ra 200.000 cho NGÔ VĂN TƯ ve viec chong cay xanh cho daj hoc da nang
12/9/11 chi ra 63.000 cho CÁN BỘ LỚP di dam tang….!
 Tổng chi của tiền quỹ là 1473.000,như vậy 2350.000(tổng thu)- 1473.000(tông chi)=877.000,đây la sô tiền quỹ còn lại của lớp sau mỗi lan chi phí.
-ngày 20/09/2011 NGÔ VĂN TƯ đưa cho PHẠM MẠNH LINH 282.000(tiên đoàn 6000 chuyên qua-> 47 đoàn viên x 6000=282.000)
-> như vay 877.000+282.000=1.159.000(đây la tiền quỹ của lớp,tính đến thời điểm hiên tại).
….ĐÓ LÀ NỘI DUNG DÂN CHỦ VÀ CÔNG KHAI XIN ĐƯƠC GỬI ĐẾN LỚP,CÁC BẠN ĐỌC XONG NẾU CÓ Ý KIẾN GÌ THÌ ĐÚNG 10H45 THỨ 3 NGAY 11/10/2011 CHO Ý KIẾN..các bạn thông cảm Vì thời gian hộp lớp cũng không nhiều nên tôi mới thông báo một cách dân chủ và công khai cho các bạn nắm rỏ.
Thay Mặt Cán Bộ Lớp: BT Ngô Văn Tư
Author: SV. Huỳnh Tấn Danh - Updated: 08/10/2011 21:55
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]