1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10C2 -HỌC CHÍNH TRỊ
Huỳnh Tấn Danh ###### 10C2 CT17
101250411259 Vũ Văn Đặng ###### 10C2 CT17
101250411201 Trần Quang Đại ###### 10C2 CT17
101250411204 Nguyễn Bá Hải ###### 10C2 CT17
101250411205 Trần Công Hải ###### 10C2 CT17
101250411203 Đinh Minh Hà ###### 10C2 CT17
101250411207 Lê Quang Hiệp ###### 10C2 CT17
101250411208 Nguyễn Đức Hiệp ###### 10C2 CT17
101250411206 Phạm Thế Hiển ###### 10C2 CT17
101250411209 Trần Hoàn ###### 10C2 CT17
101250411210 Dương Nguyễn Hoàng ###### 10C2 CT17
101250411211 Phạm Minh Hùng ###### 10C2 CT17
101250411212 Hồ Ngọc Hưng ###### 10C2 CT17
101250411213 Trần Phước Hưng ###### 10C2 CT17
101250411214 Nguyễn Văn Khỏe ###### 10C2 CT17
101250411215 Phạm Mạnh Linh ###### 10C2 CT17
101250411216 Phạm Đình Nghị ###### 10C2 CT17
101250411217 Nguyễn Đức Nguyên ###### 10C2 CT17
101250411220 Lương Minh Nhật ###### 10C2 CT17
101250411218 Đào Thanh Nhân ###### 10C2 CT17
101250411219 Lê Tấn Nhân ###### 10C2 CT17
101250411221 Ngô Trí Phi ###### 10C2 CT17
101250411222 Nguyễn Văn Phú ###### 10C2 CT17
101250411223 Phạm Hồng Phú ###### 10C2 CT17
101250411224 Cao Đức Phước ###### 10C2 CT17
101250411225 Bùi Duy Phương ###### 10C2 CT17
101250411226 Nguyễn Văn Phương ###### 10C2 CT17
101250411227 Lê Trung Quốc ###### 10C2 CT17
101250411228 Huỳnh Văn Sĩ ###### 10C2 CT17
101250411229 Trần Văn Sỹ ###### 10C2 CT17
101250411231 Ngô Văn Tâm ###### 10C2 CT17
101250411232 Nguyễn Minh Tâm ###### 10C2 CT17
101250411233 Trần Anh Tân ###### 10C2 CT17
101250411230 Nghiêm Xuân Tài ###### 10C2 CT17
101250411234 Ngô Quang Thạch ###### 10C2 CT17
101250411238 Nguyễn Quang Thảo ###### 10C2 CT17
101250411256 Đặng Minh Thân ###### 10C2 CT17
101250411236 Nguyễn Văn Thân ###### 10C2 CT17
101250411235 Nguyễn Đức Thái ###### 10C2 CT17
101250411237 Phạm Anh Thao ###### 10C2 CT17
101250411240 Nguyễn Duy Thịnh ###### 10C2 CT17
101250411239 Lê Đức Thiện ###### 10C2 CT17
101250411241 Nguyễn Văn Thọ ###### 10C2 CT17
101250411242 Dương Trung Thông ###### 10C2 CT17
101250411243 Tạ Văn Thông ###### 10C2 CT17
101250411244 Nguyễn Vũ Thức ###### 10C2 CT17
101250411257 Nguyễn Văn Tiệp ###### 10C2 CT17
101250411245 Lê Duy Trọng ###### 10C2 CT17
101250411248 Lê Xuân Trưởng ###### 10C2 CT17
101250411247 Đặng Nhật Trường ###### 10C2 CT17
101250411246 Võ Xuân Trung ###### 10C2 CT17
101250411249 Ngô Văn Tư ###### 10C2 CT17
101250411258 Đỗ Mạnh Tuấn ###### 10C2 CT17
101250411250 Hoàng Nhật Tuấn ###### 10C2 CT17
101250411251 Huỳnh Bá Văn ###### 10C2 CT17
101250411252 Huỳnh Tấn Vũ ###### 10C2 CT17
101250411253 Ngô Thành Vũ ###### 10C2 CT17
101250411254 Võ Quang Vũ ###### 10C2 CT17
101250411255 Trần Cao Vương ###### 10C2 CT17
Author: SV. Huỳnh Tấn Danh - Updated: 14/11/2011 15:55
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]