1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11HTP - Những Việc Quan Trọng Lớp 11HTP Cần Phải Xem !!! THÁNG 2
Mọi thắc mắc phải liên hệ LT or BT sớm (trong tuần)

Nội Dung Sinh Hoạt Chính Tháng 2

Nhắc nhở kỹ tập thể 11HTP phải xem qua
Mọi thắc mắc phải liên hệ LT or BT sớm (trong tuần)

1. Nộp tiền học phí học kỳ 2
_ Hạn chót của trường vào Thứ 4 ngày 15 tháng 2 năm 2012
_ Lớp sẽ tổ chức nộp và thảo luận cùng lần vào Thứ 6 ngày 10 tháng 2 năm 2012 ( Liên quan đến DS học quân sự sắp tới ) tại tiền sảnh khu A sau 17h00-17h30

2. Nộp sổ ngoại trú
_ Có xác nhận của CA phường … nộp cùng lần vào Thứ 6 ngày 10 tháng 2 năm 2012 tiền sảnh khu A sau 17h00 -17h30
_ Ai thay đổi nơi cư trú lên phòng CTHSSV xin mẫu xác nhận thay đổi nơi cư trú

3. Hoạt động hiến máu nhân đạo vào Thứ 5 ngày 9 tháng 2 năm 2012 lúc 7h00 tại tiền sảnh khu A , ai muốn hiến máu thì liên hệ để ghi danh sách
Hiện tại có : Hữu Đạt , Cảnh Phong , Đức Hải , Thị Nga , Viết Thuận
(đã đăng ký)

4. Tập huấn chương trình Phòng chống tội phạm trong Sinh viên và Hội diễn văn nghệ tiểu phẩm theo chủ đề : “ Sinh viên với việc Phòng chống tội phạm trong trường học “ diễn ra vào ngày 19/02/2012 mỗi chi đoàn 5 đồng chí
Hiện tại có : Đức Tài, Bảo Anh , C.Thu Thảo , Linh . Văn Đức ( Bắt buộc)

5. Hội đàm giữa lãnh đạo nhà trường + Phòng CTHSSV… với sinh viên vào thứ 7
(18h ,11/2/2012) mỗi lớp 5 đ/c trở lên ai tham dự sẽ được + điểm rèn luyện

6. Yêu cầu ban cán sự lớp 11HTP sắp xếp thời gian vào Chủ Nhật 12/2/2012 sẽ họp
Kiểm điểm để hoàn tất sổ sách và báo cáo GVCN + Khoa + P. CTHSSV + P.ĐTạoYêu cầu các bạn chấp hành tốt nội qui và các hoạt động “nhà trường” đề ra ( đã thông báo tại phiên họp thường kỳ của lớp SH 11HTP tháng 2 )
Khởi động tổng kết điểm các môn học kỳ 111 và chấm sổ rèn luyện .


Sẽ Công Tư Phân Minh Rõ Ràng
Author: SV. Nguyễn Ngọc Bảo Anh - Updated: 07/02/2012 23:58
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]