1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10DT2 -Các bạn xem điểm Rèn luyện tại mail: 10etepro@gmail.com
Xem tại đây!
Chú ý những bạn không đăng ký Học tập và làm theo tấm gương Đạo dức Hồ Chí Minh sẽ bị "Không" điểm Rèn luyện và chưa nộp quỹ lớp trong HK111.


DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ ĐIỂM “0” RÈN LUYỆN DO KHÔNG NỘP QUỸ LỚP + QUỸ ĐOÀN


STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Phan Duy Bảo
2 Trần Quốc Bảo
3 Nguyễn Khánh Bình
4 Nguyễn Văn Châu
5 Đặng Ngọc Chín
6 Hoàng Ngọc Đạt
7 Nguyễn Thành Đạt
8 Hoàng Hữu Dũng
9 Nguyễn Trọng Hiệp
10 Nguyễn Văn Hiệp
11 Phạm Minh Hoàng
12 Lê Đình Kháng
13 Đoàn Gia Khánh
14 Nguyễn Văn Kỳ
15 Đặng Công Lâm
16 Nguyễn Văn Linh
17 Trần Nhất Luân
18 Nguyễn Ngọc Mạnh
19 Phạm Nhật Minh
20 Lê Hoàng Nam
21 Lê Văn Nam
22 Ngô Văn Nghị
23 Huỳnh Văn Nghĩa
24 Huỳnh Văn Ngọc
25 Nguyễn Sỹ Nhân
26 Nguyễn Thế Nhân
27 Đinh Ngọc Phú
28 Ngô Gia Phúc
29 Nguyễn Trung Tân
30 Đinh Văn Thăng
31 Mai Bá Nhât Thành
32 Trần Văn Thành
33 Phan Thành Thái
34 Huỳnh Trung Tín
35 Nguyễn Sỹ Toàn
36 Trần Văn Triệu
37 Trần Thanh Trọng
38 Trần Tấn Trường
39 Bùi Ngọc Vũ
40 Dương Quốc Vũ
41 Văn Nguyễn Phi Vũ
42 Lê Vĩnh Khoa

Ghi chú: Trong đó có một số bạn chưa nộp Quỹ Đoàn

Các bạn khẩn trương nộp cho Thủ quỹ, đây là cơ hội cuối cùng cho các bạn trước ngày 8/3/2012.

Họp lớp Tháng 3 năm 2012
Chú ý: đem theo tiền đóng tiền Quỹ lớp HK211.
Xem file đính kèm ở đây.
Author: SV. Trương Văn Nam - Updated: 06/03/2012 15:34
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]