1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10C2 -CHUẨN BỊ LỬA TRẠI THÁNG 3 ( 31/03->01/04/2012)
THEO NHƯ CUỘC HỌP CỦA ĐOÀN TRƯỜNG,VĂN KIỆN VÀ KẾ HOẠCH CHO LỬA TRẠI.HÔM NAY BT THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN BIẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU :
1. ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC BẠN HOÀN THÀNH TIỀN QUỶ LỚP NĂM 2 ( 50K/SV)
2. MỖI CHI ĐOÀN THAM GIA 50 TRẠI SINH,KHI THAM GIA LÀ PHẢI NỘP TIỀN.(NỘP BAO NHIÊU TIỀN BT SẼ THÔNG BÁO SAU)
3. MỌI THIẾT KẾ VỀ TRẠI LÀ DO CHI ĐOÀN TỰ THIẾT KẾ VÀ TỰ BỎ TIỀN RA.
4. MỖI CHI ĐOÀN PHẢI CHỌN RA 20 SINH VIÊN MÚA 3 BÀI MÚA DÂN VŨ( VỀ MÚA THÌ CÁC BẠN ĐĂNG KÝ CHO BT)
5. LỬA TRẠI SẼ DIỄN RA NGÀY 31/03 ĐẾN NGÀY 01/04/2012 TẠI TRƯỜNG CĐCN.
6. NẾU CHI ĐOÀN NÀO KHÔNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG KÝ THAM GIA LỬA TRẠI MÀ KHÔNG NỘP TIỀN THÌ SẼ HỦY KHÔNG CHO THAM GIA.
7. VÌ TUẦN SAU THI GIỮA KỲ NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN HỌP LỚP,VÌ VẬY CÁC BẠN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN CHO BT NHÉ,ĐẾN KHI HỌP LỚP LÀ CHỦ YẾU NÊU Ý TƯỞNG VỀ TRẠI,ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN BỔ SUNG.Đây là nơi và môi trường để các bạn thể hiện sự quan tâm và đoàn kết trong lớp vì thế Nhận được thông báo này mong các bạn thực hiện và thông báo cho các bạn trong lớp biết.
Author: SV. Huỳnh Tấn Danh - Updated: 18/03/2012 13:3
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]