1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11N -THÔNG BÁ0 KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG MÔN HỌC 112
PĐT lưu ý tất cả sinh viên Cao đẳng những điều
cần chú ý khi đăng ký môn học(ĐKMH) học kỳ 112
như sau:
Tất cả sinh viên phải đăng ký môn học giai đoạn I
trong thời hạn qui định đã thông báo.
+ Khóa 10 và 11LT từ 29/04/12 đến 01/05/12
+ Khóa 11 từ 02/05/12 đến 04/05/12.
ĐKMH là thành công nếu sinh viên nhận được
thông báo Đã đăng ký môn học thành công và
được cấp mã số đăng ký môn học.
Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được
đăng ký giai đoạn II, xem như tự ý bỏ học và sẽ bị
xử lý xóa tên khi xử lý học vụ kỳ 211.
Trong bất kỳ tình huống nào, sinh viên
phải đăng ký thành công giai đoạn I. Nếu
chưa đủ 14 tín chỉ theo qui định, SV phải
chọn đăng ký lại 1 môn đã tích lũy để đủ 14
TC. (Khi đăng ký giai đoạn II, sinh viên sẽ rút tên
khỏi môn này).
Năm học 12-13 là năm học cuối cùng được phép
học của sinh viên khóa 08 và 10LT. Sinh viên thuộc
diện này cần chú ý đăng ký học để hoàn thành
khóa học trong 2 học kỳ chính của năm học, vì đã
hết thời hạn kéo dài cho phép của khóa học.
Sinh viên khóa 07 và 09LT trở về trước sẽ không
được phép đăng ký học vì đã hết thời hạn theo qui
chế đào tạo. Những SV thuộc diện này chỉ được
phép kéo dài khóa học khi có đơn xin kéo dài khóa
học được Hiệu Trưởng nhà trường ra quyết định
cho phép. Đơn xin kéo dài khóa học phải có lý do
khách quan chính đáng, được minh chứng bằng văn
bản đính kèm hợp lệ. Đồng thời sinh viên phải cam
kết chỉ xin kéo dài không quá 1 học kỳ và có phê
chuẩn của Ban chủ nhiệm Khoa trước khi gởi đến
PĐT.
Sinh viên đã đăng ký học kỳ hè 311 sẽ được bổ
sung kết quả học kỳ hè vào bảng điểm để được
đăng ký các môn có điều kiện song hành, tiên quyết
có liên quan trong giai đoạn II của ĐKMH 112.
Phòng ĐT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp
ngoại lệ nào sau khi kết thúc ĐKMH 112 - giai đoạn
1 ngày 04/05/12. Những SV vì những lý do
khách quan không thể ĐKMH 112 trong thời
hạn qui định, phải lập tức đến PĐT để giải
trình và xin xem xét hổ trợ, chậm nhất là
ngày 04/05/12.
Đơn xin mở lớp để đăng ký giai đoạn II phải
được gởi về giáo vụ các khoa trước ngày 12/05/12
theo thông báo ngày 26/04/12 của PĐT.
Đơn xin phép học song hành những môn học
không thỏa điều kiện học trước, sinh viên gởi đến
Giáo vụ Khoa để được phê duyệt và tập trung
chuyển về PĐT trước ngày 12/05/12.
Yêu cầu sinh viên đọc kỹ các nội dung có liên quan
trong thông báo này và nghiêm chỉnh thực hiện.
Không đến PĐT để hỏi những câu hỏi đã có câu trả
lời trong thông báo này.
PĐT.
Author: SV. Nguyễn Trung Hiếu - Updated: 28/04/2012 21:33
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]