1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 09C1 -Họp lớp tháng 6 !!! ( Rất quan trọng )
Xin thông báo đến các thành viên lớp 09C1.
- Vào lúc 16h thứ 5 ngày 7/6 lớp chúng ta sẽ có cuộc họp giao ban hàng tháng với các nội dung sau:
+ Tổng kết các sổ nội trú, ngoại trú trong học kỳ 211.(các bạn nhớ đem sổ theo để lớp trưởng kiểm tra, nếu không đem coi như chưa kí sổ ngoại trú).
+ Tổng kết điển rèn luyện học kỳ 211 và điểm rèn luyện của toàn khóa học.
+ Thông báo những thông tin cần thiết để ra trường sau khi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp.
Đặc biệt:
- Mình và lớp trưởng lớp 09C2 và 10LTC đã thống nhất mỗi bạn sẽ góp 200k để mua quà tặng các thầy, cho khoa và tổ chức buổi liên hoan lớp cuối năm đồng thời là để cám ơn các thầy trong hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Vì đây là việc rất quan trọng liên quan đến việc bảo vệ thuận lợi đồ án của mỗi người nên mình mong các bạn ý thức được việc này và mau chóng nộp để mình đi chuẩn bị các thứ trước khi ngày bảo vệ đồ án..
- Vì thời gian rất gấp nên mình sẽ chỉ thu và lên danh sách các bạn đã nộp vào ngày họp lớp sắp đến.
- Mọi vấn đề các bạn còn thắc mắc xin liên hệ đến số điện thoại lớp trưởng (0905990277)hoặc (01206013455).
- Cảm ơn các bạn đã đọc tin.
Author: SV. Huỳnh Công Tưởng - Updated: 30/05/2012 9:45
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]