1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10LTX -DIEM THI TCTC
Bảng điểm Lớp học phần : 211DATTC01
Tên học phần : Đồ án Tổ chức thi công - Số TC: 1
Giảng viên : Nguyễn Tiến Dũng
Lịch học : VPK - Thứ 3(1-2)

STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Điểm CC Điểm KTGK Điểm Thi ĐTKHP Điểm Chữ Ghi chú
1 091250611301 Lê Văn An 1/12/1990 4 4 4 4 D
2 091250611303 Lê Văn Bắc 3/13/1991 6 6 6 6 C
3 091250611309 Hứa Văn Đông 5/20/1990 6 6 5 5.5 C
4 091250611313 Võ Bá Du 2/10/1988 7 7 7 7 B
5 081250651108 Nguyễn Phước Dũng 10/10/1990 0 0 0 0 F
6 102250611103 Nguyễn Đức Hiền 5/3/1989 7 7 6 6.5 C
7 091250611321 Phan Ngọc Hoàng 5/28/1991 8 6 6 6.4 C
8 102250611108 Ngô Xuân Huỳnh 10/10/1987 5 6 6 5.8 C
9 091250611121 Trần Quốc Lâm 1/14/1991 5 6 6 5.8 C
10 081250611223 Phạm Nam 6/1/1990 0 0 0 0 F
11 091250611230 Nguyễn Đình Phi 5/7/1991 8 7 6 6.7 C
12 091250611331 Trần Công Phi 10/12/1991 8 7 6 6.7 C
13 091250611129 Hồ Văn Phụng 2/15/1991 8 7 6 6.7 C
14 091250611333 Nguyễn Duy Phương 3/10/1991 6 6 6 6 C
15 091250611134 Hồ Đức Quang 8/23/1985 8 8 8 8 B
16 091250611339 Phan Xuân Quý 9/5/1990 6 6 6 6 C
17 091250611239 Hồ Văn Quyến 7/2/1989 9 9 10 9.5 A
18 091250611241 Văn Tiến Sinh 6/27/1991 9 9 8 8.5 A
19 102250611124 Phan Quốc Sinh 1/1/1982 8 8 7 7.5 B
20 102250611126 Nguyễn Điễn Sơn 5/7/1990 7 6 5 5.7 C
21 091250611247 Lê Quốc Thạnh 9/1/1991 7 6 6 6.2 C
22 091250641144 Phạm Chí Thành 6/15/1991 8 6 6 6.4 C
23 102250611127 Mai Hồng Thịnh 1/20/1985 7 7 7 7 B
24 091250611250 Lê Thông 10/7/1991 6 6 6 6 C
25 091250611347 Văn Đức Tình 12/26/1991 5 6 5 5.3 D
26 102250611131 Nguyễn Phước Tin 12/1/1988 4 3 3 3.2 F
27 102250611133 Phạm Toản 8/30/1990 6 6 6 6 C
28 102250611137 Nguyễn Thành Trung 7/18/1987 9 9 9 9 A
29 091250611360 Nguyễn Anh Tuấn 11/27/1991 7 7 7 7 B
30 091250611162 Đặng Văn Vinh 6/24/1990 7 6 6 6.2 C
31 091250611165 Nguyễn Văn Vũ 8/26/1991 5 4 4 4.2 D
32 091250611167 Lê Lộc Vũ 3/22/1991 7 7 7 7 B
33 091250611368 Võ Thanh Vững 7/1/1991 8 7 7 7.2 B
34 102250611147 Đỗ Văn Xuyên 10/17/1989 8 7 6 6.7 CAuthor: SV. Mai Hồng Thịnh - Updated: 04/06/2012 10:37
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]