1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10D2 -HỌP LỚP 10Đ2
Mời tất cả các bạn là thành viên lớp 10D2 tham gia buổi họp lớp vào lúc 11h đến 11h50 tại phòng B102 thứ 4 ngày 26/09/1012
Thông báo đến các bạn chưa nộp sổ ngoại trú, giấy xác nhận Công An, sổ rèn luyện thì nhanh chóng nộp lại cho BCS lớp
Bạn nào chưa nộp tiền thì phải nộp gấp nếu không sẽ không được ký sổ đoàn, sổ rèn luyện, sổ ngoại trú, không được xếp loại hanh kiểm nhận hạnh kiểm yếu và không được văn phòng đoàn và phòng CTHSSV ký ra trường ráng chịu
Khi đi nhớ mang theo các cuốn sách các bạn không học nữa đi để góp vào quỹ sách phát cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn do LCĐ khoa Điện tổ chức, mình sẽ cộng điểm rèn luyện
(Lưu ý: bạn nào đã hoàn thành các loại sổ trên và đã đóng đầy đủ các khoảng tiền thì không đi họp cũng được)
Bao gồm các bạn có tên trong danh sách dưới đây:

ANH SÁCH CÁC BẠN CHƯA NỘP TIỀN LỚP ĐOÀN VÀ QUỸ ĐOÀN NĂM 2

QUỸ LỚP: 20.000đ
1. Phạm Bá Quốc Anh
2. Nguyễn Quang Bảo
3. Vũ Mạnh Cường
4. Hồ Đắc Giang
5. Nguyễn Tiến Hoàng
6. Lê Đình Khôi
7. Phan Văn Nhân
8. Phạm Văn Quyết
9. Dương Văn Thành
10. Hồ Vũ Toàn
11. Trần Đăng Toàn
12. Nguyễn Văn Trường
13. Phan Trần Tuấn
14. Trần Anh Tuấn
15. Trần Thành Viễn
16. Lê Anh Vũ
17. Trần Quốc Vương

QUỸ ĐOÀN 24.000đ
1. Phạm Bá Quốc Anh
2. Nguyễn Quang Bảo
3. Vũ Mạnh Cường
4. Nguyễn Hữu Duy
5. Nguyễn Đắc Giang
6. Nguyễn Tiến Hoàng
7. Phan Văn Nhân
8. Đoàn Anh Pha
9. Dương Văn Thành
10. Phan Văn Tiến
11. Hồ Vũ Toàn
12. Trần Đăng Toàn
13. Nguyễn Văn Trường
14. Phan Trần Tuấn
15. Trần Anh Tuấn
16. Trần Thành Viễn
17. Lê Anh Vũ

-------------------------------------

danh sách các bạn chưa nộp tiền năm cuối 70k

Phạm Bá Quốc Anh
Nguyễn Quang Bảo
Trần Bửu
Nguyễn Văn Cường
Trần Văn Cường
Phạm Minh Đức
Hồ Văn Doanh (nợ 30k)
Y Trang A Drơng
Trần Hữu Dũng
Đỗ Ngọc Duy
Nguyễn Hữu Duy
Nguyễn Đắc Giang
Bùi Vũ Duy Hân
Lê Phú Hoàn
Đỗ Văn Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Đình Khôi
Nguyễn Hữu Lộc
Phan Minh Mạnh (nợ 30k)
Phan Văn Nhân
Đoàn Anh Pha
Phan Hải Phong
Phạm Văn Quyết
Lê Thái Sanh
Trương Tâm (nợ 40k)
Nguyễn Văn Thảo
Dương Văn Thành
Phạm Phú Thành (nợ 30k)
Phan Văn Tiến
Tạ Văn Tính
Hồ Vũ Toàn
Trần Đăng Toàn
Tô Thanh Trí
Trần Quang Trình (nợ 30k)
Đỗ Văn Trung
Nguyễn Thanh Tùng
Phan Duy Tùng
Hoàng Quốc Tuấn
Phan Trần Tuấn
Trần Anh Tuấn
Trần Gia Vĩnh
Trần Thành Viễn
Lê Anh Vũ
Nguyễn Thanh Vũ
Trần Quốc Vương
Author: SV. Đoàn Văn Phú - Updated: 20/09/2012 20:46
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]