1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11XC1 -GỬI THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN LỚP 11XC1_VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CUỐI CÙNG CHO CHUYẾN ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC
- Các bạn có mặt vào lúc 5 giờ 30 phút điểm danh lần một và nghe thông báo từ ban chủ nhiệm khoa ( tự điểm tâm buổi sáng vì 6 giờ các bạn sẽ đi tới trưa mới được ăn)
- Bắt buộc các bạn phải có mũ công nhân ( lớp chú ý mua màu trắng cho đồng bộ) ai không có thầy Dự sẽ gạch tên trong danh sách
- Bắt buộc các bạn mang giày có quai hậu, nếu ai không có mang giày bata( giày thể dục). Các bạn trong đội bóng nhớ mang theo giày thể thao!
- Các bạn mang áo bắt buộc phải có cổ
- Khi có hiệu lệnh của lớp trưởng ( các bạn đứng theo tổ lớp trưởng đã quy định) cũng như tổ trưởng, các bạn nhanh chóng ổn định hàng ngũ nghiêm túc không đùa giỡn!
- Mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân đủ dùng trong 4 ngày, không mang những đồ vật có giá trị lớn
- Các tổ trưởng có quyền phân công công việc cũng như nhiệm vụ đối với các tổ viên, nếu ai không chấp hành theo mệnh lệnh báo ngay về cho lớp trưởng cũng như Trưởng đoàn 2 ( Thầy Hoàng) và đặc biệt phó đoàn ( Thầy Dự: 0905.534456). Nếu trong quá trình tham quan mà có thành viên không nhiêm túc tổ trưởng không phát hiện mà để lớp trưởng hay các thầy trưởng đoàn phó đoàn phát hiện thì cả tổ đó sẽ chịu trách nhiêm. Các bạn nên nhớ trong quyển báo cáo có phần đánh giá của BCS lớp!. Vì vậy mình mong rằng đừng để những chuyện không đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng đến tập thể!
- Mỗi tổ ít nhất một cái máy ảnh tổ nào không có thì sẽ bị kỷ luật ảnh hưởng đến việc báo cáo của các bạn! mỗi tổ có một cách làm báo cáo khác nhau. Vì vậy các tổ trưởng chú ý!
- Sáng thứ tất cả các bạn trong lớp sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo khoa các bạn có thể mang trang phục khác ( lưu ý áo phải có cổ, giày phải có quai hậu, phải có mũ công nhân)
- Các bạn chú ý ngồi cho đúng xe theo qui định: Xe 9 - biển số 43B-00351: do tài xế Khôi điều khiển (sđt: 0903.571.016) có 45 chỗ ngồi gồm 43 sinh viên - Thầy Dự và 1 hướng dẫn viên.
- Xe 15- biển số 43S-00194: do tài xế Dũng điều khiển ( sđt: 0982.922.939) có 45 chỗ ngồi lớp mình có 15 bạn. - thầy Long và các bạn lớp khác.
- Lưu ý mỗi khi lên xe các tổ trưởng phải nắm sỉ số nếu thiếu vắng báo ngay cho lớp trưởng để hướng giải quyết
- Không mang vật liệu cháy nổ bia rượu chất kích thích nếu phát hiện sẽ bị xóa tên trong danh sách
* Trên đây là một số lưu ý của lớp trưởng cũng như Lãnh đạo khoa! yêu cầu các bạn thực hiện nghiêm túc!
Các bạn xem lại danh sách dưới đây để biết mình ngồi xe nào!
Xem file đính kèm ở đây.
Author: SV. Phan Huỳnh Quang - Updated: 14/10/2012 7:2
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]