1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11KT2 -THÔNG BÁO ĐẰNG KÝ MÔN HỌC HK 212
Bắt đầu Đăng ký môn học HK 212- chính thức giai đoạn I từ 8h ngày 09/12/12.
Phòng ĐT đã mở hệ thống ĐKMH trực tuyến để sinh viên đăng ký chính thức giai đoạn I của học kỳ 212 từ 8h sáng ngày 09/12/12. Việc mở sớm hệ thống vào ngày CN nhằm tạo điều kiện bình đẳng cho tất cả SV có thể đăng ký được. Sinh viên cần lưu ý các điểm sau:

Kế hoạch đăng ký:
+ Từ ngày 09/12/12 dành cho sinh viên khóa 10 và 11LT.
+ Từ ngày 14/12/12 dành cho sinh viên khóa 11 và 12LT.
+ Từ ngày 18/12/12 dành cho sinh viên khóa 12.
Tùy tình hình thực tế, hệ thống sẽ mở sớm hơn thời gian qui định đã phân bổ nêu trên.

Sinh viên khóa 12 sẽ được đăng ký tự động bắt buộc học phần Giáo dục Quốc phòng.
Sinh viên khóa 11 các ngành Khoa CNHH và KTXD sẽ được đăng ký tự động các học phần thực tập ngoài trường.

Sinh viên dự định tốt nghiệp cuối kỳ 212 không nên đăng ký vào các lớp có ghi chú QS - vì những lớp này sẽ thi kết thúc học kỳ sau khi xét tốt nghiệp kỳ 212.

Các yêu cầu xin học song hành - cũng như các hổ trợ khác trong quá trình SV đăng ký môn học sẽ được giải quyết vào các buổi chiều từ 14h đến 16h trong suốt giai đoạn hệ thống ĐKMH trực tuyến mở.

Các học phần có điều kiện tiên quyết, sinh viên có thể đăng ký bổ sung sau khi có điểm môn tiên quyết học ở học kỳ 112. PĐT sẽ không giải quyết các đơn xin học song hành môn có điều kiện tiên quyết.

Các yêu cầu mở lớp bổ sung sẽ được giải quyết trong đăng ký giai đoạn II - dự kiến sẽ diễn ra 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ 212 của mỗi khóa.

PĐT đề nghị GVCN và BCS các lớp lưu ý sinh viên lớp mình về thông báo này. Không đến PĐT để hỏi những câu hỏi đã có lời giải đáp trong các thông báo liên quan đến ĐKMH.
Author: SV. Phạm Thành Tưởng - Updated: 09/12/2012 10:11
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]